Sponsrade länkar

SEM - Sponsrade Länkar

Nå ut till aktiva kunder med SEM

Sökordsannonsering hjälper dig att nå ut till kunder som aktivt söker efter just din produkt eller tjänst. Dagligen sker tio miljoner sökningar bara på Google och genom sökordsannonsering på Google når du 93 procent av alla svenska sökmotoranvändare. Denna metod tillåter dig att kommunicera ditt budskap kring dina produkter och/eller tjänster till precis rätt mottagare – en stor målgrupp bestående av enbart köpklara kunder.

Ett kampanjuppdrag innefattar bland annat en nulägesanalys, branschanalys, uppskattning av potentiell mängd trafik samt konverteringsgrad. Vi hjälper er att utforma kampanjer genom att göra sökordsanalyser (vilka begrepp söker konsumenterna efter?), ta fram sökord och texter till annonserna samt vid behov göra korrigeringar av landningssidor. Vi hjälper er att starta konton för kampanjen i relevanta sökmotorer som Google AdWords, Yahoo! och Eniro.

Ett nära samarbete som ger resultat

Tillsammans fastställer vi målsättningar för kampanjen inklusive maxkostnad, och andra nyckeltal. Vi diskuterar er mediebudget och ger input för att kampanjen ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi arbetar tätt med våra kunder, och på ett väldigt transparent sätt.

Det är därför viktigt för oss att vi kommer överens om vilka rapporteringsrutiner som är bäst lämpade, och ser till att förväntningarna är realistiska. Vi ansvarar för uppföljning av kampanjen och mäter resultaten kontinuerligt. Vi levererar  dessutom förslag på utveckling av kampanjen för ytterligare räckvidd och förbättrade resultat.