Varför företag bör skaffa en landningssida

Ett nytt, effektivt sätt att marknadsföra sitt företag på har slagit igenom stort de senaste åren. Det kallas för landningssida och är en väg att nå de kunder som söker företagets tjänster och/eller produkter via sökmotorer, främst Google.

Vi ska in mer detaljerat på vad en landningssida är och hur en sådan är uppbyggd och fungerar längre ner i artikeln, men till att börja med bör sägas att det blir allt viktigare för företag att synas i sökmotorer. Redan idag är detta förstahandsvalet för många människor (läs potentiella kunder) när de är på jakt efter en tjänst eller produkt. Många gamla, omoderna kanaler har redan slagits ut. Det räcker väl med att säga telefonkatalogen –  hur många använder sig av den idag?

Det finns egentligen ingenting som talar för att den trenden ska avta. Snarare tvärtom, sökmotorerna lär fortsätta kapa åt sig marknadsandelar i snabb takt. Inom 10-20 år lär dominansen vara total, inte minst med tanke på de generationer som nu växer upp och lär sig använda datorer innan de ens lärt sig krypa.

Viktigt för företag att hänga med i utvecklingen

Som företagare är det således helt avgörande att förstå vidden av detta och hänga med i utvecklingen. Och det gäller även väletablerade firmor med en stor och, till synes, lojal kundbas. Det kan nämligen svänga fort, och är man inte redo kan det bli mycket kostsamt.

Utvidgar man inte sin marknadsföring till att omfatta även sökmotorer är risken stor att man tappar kunder till, och i förlängningen blir utkonkurrerad av, företag som man knappt hade hört talas om för ett par månader sedan. Sökmotorer blir som sagt allt mer populära och de har dessutom hög trovärdighet. Ett företag som kommer i toppen på en specifik sökning ses av de flesta som ett seriöst och pålitligt företag. Så även om man kanske inte har hört talas om företaget tidigare räcker sökresultat för att skapa den nödvändiga tryggheten och trovärdigheten för att den besökaren ska gå från tanke till handling och göra ett köp.

En landningssida slår ofta traditionell SEO

Få företag har tiden och kompetensen att själva arbeta med så kallad sökmotoroptimering, SEO. Det är en tjänst som man bör köpa in, helt enkelt. Tidigare har det vanligaste varit att optimera företagets egen hemsida så att den rankar på viktiga sökbegrepp. Till exempel vill en rörmokare i Stockholm komma i toppen i sökmotorerna när någon gör sökningen ”rörmokare Stockholm”. Krångligare än så är det inte.

Det mest effektiva sättet att nå snabb och stabil framgång i sökmotorer har dock visat sig vara att bygga en landningssida. De traditionella metoderna kräver ofta väldigt mycket tid och arbete och det blir i förlängningen även onödigt dyrt.

Vad är då en landningssida? Enkelt förklarat är en landningssida en mindre hemsida som är helt inriktad på en specifik sökfras, till exempel ”rörmokare Stockholm”.

Genom att rikta resurserna på det viset får man god optimeringseffekt och dessutom en sida som konverterar bra, det vill säga den får besökarna att handla. Man behöver aldrig tveka på att man hamnat rätt när landningssidan är så tydligt inriktat på den sökning man just gjort.

Det företag som skaffar en landningssida får med alla sina kontaktuppgifter, sin logga och övrig information om verksamheten på sajten, så det råder ingen tvekan om vem avsändaren och vem kunderna kommer att hamna hos i slutändan.

Sammanfattningsvis är en landningssida en relativt säker, billig och effektiv investering.

Defiso Media – ledande inom landningssidor

Den SEO-byrå i Sverige som tagit konceptet med landningssidor längst är Defiso Media. Mängder av företagare i olika branscher i runt om i Sverige har fått en landningssida byggd av Defiso, med god effekt i sökmotorerna och många nya kunder som resultat.