Håll ordning på dina rubriker – skapa en tydlig hierarki på hemsidan

Rubriker illustration

Hur en sida är strukturerad har stor betydelse, både för besökaren och för hur Google bedömer den. En sida som är alltför rörig, med många lager av länkar som man måste klicka sig igenom för att komma dit man vill, eller där texterna inte har en tydlig rubrikstruktur, blir svår att avläsa för både sökmotorer och människor. I den här texten tittar vi lite på hur man bör tänka kring rubrikerna på sidan, både hur de märks upp och hur de är utformade textmässigt.

”På många sidor används rubriktaggar som stilmarkörer, när de i själva verket är till för att hjälpa webbläsaren, och i förlängningen även sökmotorerna, att koda av sidan och att rangordna de olika textstyckena utifrån relevans”

En hel del sidor på internet uppvisar en bristande förståelse för, och oförmåga att skilja på, stil och struktur. Ett tydligt exempel är rubriker, och framför allt då rubriktaggarna, <h1>, <h2>, <h3> och så vidare. På många sidor används dessa som stilmarkörer, när de i själva verket är till för att hjälpa webbläsaren, och i förlängningen även sökmotorer, att koda av sidan och att rangordna de olika textstyckena utifrån relevans. Åt andra hållet ser man ibland rubriker som endast markerats med fetstil och en större teckenstorlek, eftersom den som skapat sidan tyckte att det räckte med att rubriken såg lite större och fetare ut.

Huvudrubriken (H1) – det viktigaste elementet på sidan

När du strukturerar sidorna på din webbplats ska du ge varje sida en egen trädstruktur, med varsin huvudrubrik, h1. Den här rubriken ska du ägna mycket omsorg. Det är inte bara dina besökare som ska lockas att läsa vidare, även sökmotorer lägger stor vikt vid huvudrubriken i sin värdering av sidan.

Tillsammans med sidtiteln är huvudrubriken det enskilt viktigaste elementet. Det är i den du berättar för Google vad textinnehållet på den aktuella sidan handlar om, och den bör innehålla sökordet eller sökfrasen du vill locka med. En sak som kan vara bra att veta när det gäller sökord och sökfraser är att Google känner igen olika böjningsformer av ord. Det innebär att om du har svårt att passa in sökordet i sin rena form i en rubrik, så går det utmärkt att böja det.

Google läser även underrubrikerna (H2, H3)

Vad gäller underrubrikerna så ska man även här tänka på att utnyttja dem maximalt för bästa sökmotoroptimering. Här kan du till exempel välja att försöka få in relaterade sökord, lokalnamn och så vidare. Samtidigt ska de ju så klart vara utformade för maximal läsbarhet för besökaren, och locka till vidare läsning. Dessutom är det bra att inte ”hoppa över steg” när du märker upp rubriker. En underrubrik till en h1 ska till exempel vara en h2 och inte en h3. Detta beror på att rubrikstrukturen påverkar sidans läsbarhet för personer som använder sig av hjälpmedel som skärmläsare, och detta väger Google in när sidan bedöms.

Detta för oss osökt in på en ganska vanlig frågeställning bland skribenter som skriver innehåll på webbsidor. Vad är viktigast, läsbarhet för människor eller för Google? Svaret är så klart båda, och det fina är att i och med att sökmotorer, med Google i spetsen, numera är så pass sofistikerade, så är det enda du behöver tänka på att göra din text så kvalitativ och relevant som möjligt. Kort sagt, försök att i dina texter ge svar på besökarnas frågor på tydligt och lagom utförligt sätt och märk sedan upp dem med en logisk rubrikstruktur. Lyckas du tillräckligt bra med det kommer Google att ranka din sida högt.